Toegankelijkheid

Skip to main content

Afbeelding: Foundation

 

IFRED FOUNDATION

 

 

 

 

Afbeelding: Eye Bee Leaf SchoolDe iFred foundation is een particulier initiatief en richt zich op hulp van mensen, families, coörperaties, e.d. in Gambia. Hulp kan bestaan uit het bouwen van scholen, financiele hulp (microkrediet) en / of promotionele hulp. iFred is ontstaan nadat een aantal jaar prive vermogen is besteed aan het verlenen van hulp aan mensen in Gambia. iFred wil meer doen dan prive mogelijk is. Om meer te kunnen doen zijn extra financiele middelen nodig. Vandaar iFred voor u GRATIS een website en vormgeving maakt waar tegenover u, op het moment dat u tevreden bent met het resultaat van uw website, een donatie kan doen in de donatiekas. Op deze manier komen er middelen beschikbaar om de hulp aan onze medemens in The Gambia uit te breiden en te bestendingen.

Basis hulp (water, school)
Met financiele hulp ondersteunt iFred families in Gambia zodat ze op hun woonerf (Compound) zowel stromend water en elektriciteit krijgen. Hiervoor laat de iFred Foundation een waterleiding met waterkraan aanleggen en krijgt men tevens de beschikking om elektriciteit te verkrijgen op de Compound. Tevens zorgt de iFred Foundation middels financiele hulp er voor dat de kinderen van de familie naar een goede school gaan en een gedegen opleiding krijgen.

Verstrekken microkrediet
iFred helpt, binnen de mogelijkheden, initiatieven zoals het opstarten van een eigen bedrijfje. Het verstrekken van microkredieten is een uitstekend instument om mensen die goede ideeen hebben te helpen om een bedrijfje te starten waarmee ze zichzelf en hun eigen familie kunnen onderhouden. Het microkrediet is voor hen een startkapitaal. Deze schuld kan men dan, afhankelijk van de grootte van het bedrag, terug betalen in 5 of 10 jaar tijd. 

Marketing & Promotie
iFred helpt startende lokale bedrijfjes door middel van het promoten van hun producten of business op een duurzame manier. Hierdoor zijn de locale mensen die een eigen bedrijfje opzetten in staat de promotie en marketing te verrichten die voor hen benodigd is.

Diverse afbeeldingen

Donatie
Afbeelding: DonatieVoor het maken van uw website met vormgeving is het verzoek om een donatie te storten in de donatiekas. Met deze donaties verzorgt en support iFred in The Gambia (West Afrika) diverse goodwill projecten zoals het bouwen van scholen zodat de kinderen op jonge leeftijd al naar een school kunnnen, schenkingen en het verstreken van microkrediet, etc. Het geeft een goed en warm gevoel als we elkaar op deze manier helpen. Vaak is de vraag waar men bij een donatie qua bedrag aan moet denken. Een richtlijn voor een donatie voor het maken van een standaard website met standaard vormgeving bedraagt ca. 400,- euro. Uiteraard mag er meer gedoneerd worden, laat uw hart spreken!. U doneert pas nadat u tevreden bent met het resultaat. Gratis hoezo! Wanneer een onderneming of instelling een donatie doet uit zakelijke overwegingen dan kan het bedrag van de donatie belastingtechnisch geheel in aftrek worden gebracht. iFred is geen commerciele instelling, 100% van alle donaties worden besteed en genereren kansen voor onze medemensen in West Afrika (The Gambia). Het staat iedereen vrij te doneren!

Gratis website
Gratis website hoezo! Wanneer een onderneming of instelling een donatie doet uit zakelijke overwegingen dan kan het bedrag van de donatie belastingtechnisch geheel in aftrek worden gebracht.

iFred is geen commerciele instelling, 100% van alle donaties worden besteed en genereren kansen voor onze medemensen in West Afrika (Gambia).

Het staat iedereen vrij te doneren!

 

Maak een donatie via uw bank over aan
Rekeningnummer: NL70INGB0756544343
Naam : iFred Foundation